Indtast din søgning og tryk retur.

Priser

H

os LAURSEN advokatfirma er vi åbne om priserne og kan oftest tilbyde dig en fast aftalt og yderst konkurrencedygtig pris.
Nedenfor kan du se faste priser på de mest sædvanlige og standardiserede advokatydelser – både for private, hvor priserne er angivet inkl. moms, og for erhvervsdrivende, hvor priserne er angivet ekskl. moms.

PRIVATE (alle priser er inkl. moms)

Hushandler:

 1. Køberrådgivning, berigtigelse af hushandel, tinglysningsmæssige ekspeditioner, refusionsopgørelse m.v.
  Kr. 4.625,00

 2. Sælgerrådgivning/-repræsentation uden tinglysning, men med kontrol af køberrådgivers arbejde (tinglysning og refusionsopgørelse m.v.)
  Kr. 3.750,00

 3. Skifteretsattester, tinglysningsmæssig ekspedition heraf
  Kr. 3.125,00

 4. Pakkeløsning I
  Køberrådgivning, jf. ovenfor inkl. testamente og samejeoverenskomst i forbindelse med hushandel
  Kr. 10.000,00

 5. Pakkeløsning II
  Køberrådgivning, jf. ovenfor inkl. testamente men uden samejeoverenskomst
  Kr. 7.500,00

 6. Ejendomshandel uden mægler, inkl. købsaftale, indhentelse af tilstandsrapport, el-rapport, energirapport, forsikringstilbud samt øvrige relevante bilag for handlens gennemførelse, tinglysningsmæssig ekspedition, udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v.
  Kr. 10.000,00

 7. Køb af byggegrund
  Kr. 3.125,00

 8. Hobbylandbrug under 5 ha
  Kr. 6.250,00

 9. Handel mellem ægtefæller eller samlevende (halvpartsoverdragelse)
  Kr. 3.375,00

Ægtepagt:
Gennemgang, møde og udarbejdelse af ægtepagt samt ekspedition til tinglysning
Kr. 3.750,00

Testamente:
Gennemgang, møde samt udarbejdelse af testamente med genpart
Kr. 3.125,00

Lejekontrakter:
Udarbejdelse af standardlejekontrakt til beboelse
Kr. 2.500,00

NB! Til ovennævnte priser skal lægges tinglysnings-/registreringsafgift til statskassen på skøde (faste afgift: kr. 1.750,00 + 0,6 % af købesummen)  samt retsafgift for notarpåtegning af testamente (kr. 300,00).

Ved salg af fast ejendom uden mægler skal sælger påregne udgifter til indhentelse af diverse attester, herunder tilstandsrapport, el-rapport, ejendomsdatarapport m.v fra beskikket byggesagkyndig. Vi bistår i ønsket omfang hermed.

ERHVERV (alle priser er ex. moms)

 

 1. Hobbylandbrug under 5 ha
  Kr. 5.000,00

 2. Landbrugsejendomme, 5 – 30 ha
  Kr. 7.600,00

 3. Landbrugsejendomme over 30 ha
  Efter aftale

 4. Øvrige erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme
  Indhent tilbud

 5. Erhvervslejekontrakt
  Kr. 7.500,00

 6. Stiftelse af virksomhed (A/S, ApS, K/S, I/S, m.v.), herunder stiftelsesdokument, vedtægter, forretningsorden for bestyrelse, direktørkontrakt, ejeraftale m.v.:
  Indhent tilbud

 7. Bestyrelsesarbejde - både som formand eller menigt bestyrelsesmedlem:
  Indhent tilbud 

Erhvervssager er komplekse, hvorfor prisfastsættelse sædvanligvis sker efter følgende afregningsparametre: medgået tid, arbejdets art og omfang, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, herunder sagens størrelse og kompleksitet, sagens hastende karakter, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Du vil altid kunne få et skriftligt – og konkurrencedygtigt – tilbud på enhver opgaves udførelse.

Du er velkommen til at rette henvendelse til os for en fast pris på opgavens løsning.