Indtast din søgning og tryk retur.
Sikkerhed i rådgivningen
Kontakt os her
9741 2100 - il@laursenlaw.dk
Møderet for Højesteret. Beneficeret forsvarer ved Retten i Holstebro og Vestre Landsret
30+
års erfaring & ekspertise

Arbejdsområder

Erhvervsret

LAURSEN advokatfirma rådgiver mindre, mellemstore og større erhvervsvirksomheder, herunder offentlige myndigheder og selvejende institutioner. Specialistkontor med særligt fokus på køb/salg af erhvervsvirksomheder/-ejendomme, erhvervslejeaftaler, rets- og voldgiftssager samt bestyrelsesarbejde/-rådgivning.

Læs mere

Tvister/retssager

Advokat Laursen har mere end 30 års erfaring med at føre retssager for både by-, lands- og Højesteret for både erhvervsdrivende og private. Herudover stor erfaring med førelse af voldgiftssager, både indenfor entrepriseret og alle former for erhvervsrelaterede voldgiftssager. Advokat Laursen har mødt i og ført mere end 1000 sager for byretterne, mere end 100 sager i landsretterne og et tocifret antal sager for Højesteret.

Straffesager

LAURSEN advokatfirmas advokater er alle beneficeret forsvarsadvokater. Advokaterne har mange års erfaring som beskikkede og valgte forsvarer i alle typer af straffesager.

Læs mere