Indtast din søgning og tryk retur.
Arbejdsområder

Tvister/retssager

Rets- og voldgiftssager for erhvervsdrivende og private.

Advokat Laursen har mere end 30 års erfaring med førelse af retssager for både by-, lands- og Højesteret for både erhvervsdrivende og private. Herudover stor erfaring med førelse af voldgiftssager, både indenfor entrepriseret og alle former for erhvervsrelaterede voldgiftssager. Advokat Laursen har mødt i og ført mere end 1500 sager for byretterne, over 200 sager i landsretterne og et tocifret antal sager for Højesteret.

Advokatfirmaet behandler alle typer af tvister, både for private og erhvervsdrivende. Da advokat Ib René Laursen er antaget af Justitsministeriet som beneficeret advokat ved retten i Holstebro, omfatter sagsområderne også sager om samvær, forældremyndighed m.v.. For private klienter sikrer advokaten naturligvis mulig omkostningsdækning ved ansøgning om fri proces eller retshjælpsforsikring.