Indtast din søgning og tryk retur.
Arbejdsområder

Erhvervsret

LAURSEN advokatfirma rådgiver mindre, mellemstore og større erhvervsvirksomheder, herunder offentlige myndigheder og selvejende institutioner. Specialistkontor med særligt fokus på køb/salg af erhvervsvirksomheder/-ejendomme samt bestyrelsesarbejde/-rådgivning.

Vi rådgiver særligt indenfor følgende specialer:

 • Agentaftaler
 • Ansættelsesaftaler
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontraker
 • Due-diligence
 • Eneforhandlingsaftaler
 • Entrepriseret
 • Erhvervsstrafferet
 • Erstatningsret
 • Generationsskifte
 • Interessentskabskontrakter
 • Konkursret
 • Kontraktforhold
 • Køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, udlejningsejendomme og landbrug
 • Køb og salg af virksomheder
 • Landboret
 • Lejeret
 • Rekonstruktioner
 • Retssager
 • Selskabsret, herunder:
  • Ejeraftaler
  • Koncernforhold
  • Likvidationer
  • Stiftelse af selskaber m.v.
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Virksomhedsrådgivning
 • Voldgiftssager